CONDICIONS D'ÚS - Restaurant Marejol

EL MAREJOL
restaurant vilanova marejol peix
ES  EN
ES  EN
ES  EN
ES  EN
¡¡ BONES
   FESTES !!
¡¡ BONES
   FESTES !!
¡¡ BONES
 FESTES !!
MAREJOL
Aneu al Contingut
CONDICIONS D'ÚS

USUARI registrat

Tota la persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d'obrar pot crear el seu propi compte, introduint la totalitat de les dades que es sol·liciten a l'apartat "registre usuaris".

L'usuari amb el seu complementació declara que totes les dades que ha facilitat són certes, que corresponen a la seva persona i havent acceptat la política de privacitat, i en concret el detallat en aquest avís legal.

L'usuari, un cop, completat el procediment podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà accedir tant a l'història i detall de les seves transaccions, així com a les seves dades de caràcter personal, i pot realitzar les modificacions pertinents; així com donar de baixa el compte creat.

L'Usuari escollirà una contrasenya per autenticar la seva identitat en el moment d'accedir al web; havent de custodiar aquest senyal de manera confidencialitat i no compartint amb tercers, modificant-la en qualsevol moment i en el cas que consideri que pugui estar compartida amb altres usuaris fent-ho de forma immediata.

Procediment de compra

Realització de comanda i pagament:

Per poder realitzar una compra a aquest lloc web es pot realitzar seguint el procediment per a validar-se com usuari des de l'inici de procediment de compra o a l'acabar el procediment per a validar-lo completant el formulari de comanda habilitat a la web a l'apartat corresponent.

Els preus publicats són vàlids excepte en cas d'error tipogràfic. Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats pel lloc web poden variar. Davant aquest fet se li informarà el client abans d'acceptar qualsevol comanda.

El preu del producte és el que està en vigor en el moment de l'acceptació de la comanda. Els preus indicats en la nostra web inclouen IVA o altres taxes o impostos.

Un cop seleccionat el producte que es vol adquirir, aquest podrà ser abonat mitjançant el sistema Pay Pal, targeta de crèdit o transferència de pagament.

- Si el procediment de pagament es realitzarà a través de Pay Pal es remetrà a la plataforma d'aquest mitjà de pagament, sent necessari accedir com a usuari al seu propi compte i confirma el pagament, segons les instruccions de la pròpia plataforma, que informarà i abonarà a RESTAURANT MAREJOL el correcte pagament o incidència produïda en la mateixa.

 -Si vol fer el pagament amb targeta bancària, el lloc web li redirigirà a una plataforma de pagament, que funciona mitjançant les màximes mesures de seguretat disponible; i qui serà el que validi el correcte pagament, comunicant-ho a RESTAURANT MAREJOL

 -En el supòsit que es desitgi fer el pagament mitjançant transferència de pagament, un cop realitzada s'haurà de comunicar enviant el comprovant de la mateixa a la següent adreça restaurantmarejol@restaurantmarejol.com. Un cop verificat la seva correcta recepció en el compte indicat de RESTAURANT MAREJOL, s'entendrà que el pagament s'ha realitzat.

Un cop comprovat que el procediment de pagament s'ha realitzat de forma satisfactòria per qualsevol dels mitjans disponibles, RESTAURANT MAREJOL emetrà el corresponent comprovant de compra a l'adreça de correu electrònic facilitada per l'usuari.

En cap cas, RESTAURANT MAREJOL emetrà el comprovant per un altre mitjà diferent  al correu electrònic, i és necessari posar-se en contacte amb aquest departament d'atenció a client si no ha rebut cap comunicació per part nostra, recomanant que prèviament es consulti la carpeta de "correus no desitjats" del seu correu electrònic.

Lliurament del Producte

El producte serà recollit al RESTAURANT MAREJOL. S'entén que el producte ha estat correctament lliurat quan aquest sigui recollit per el client o per la persona a la qual el client així donat autorització per a recollir-lo.

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades per a la compra i la seva gestió siguin incorporades en un fitxer denominat Clients responsabilitat de RESTAURANT MAREJOL i domicili a Passeig de Ribes Roges, 25, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona),
 
La finalitat d'aquest tractament és la de gestionar els clients i els productes subministrats. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservats sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.
 
En qualsevol cas podrà indicar la revocació de el consentiment donat, així com exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació de el tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s'han de fer en Passeig de Ribes Roges, 25, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o a restaurantmarejol@restaurantmarejol.com.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTE:

S'informa que RESTAURANT MAREJOL no consta adherid a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d'arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d'atenció a client que consten a la web.
 
Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s'informa de l'existència d'una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l'àmbit de el comerç electrònic; podent obtenir més informació a:
 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA

En cas de modificació d'aquesta Política, publicarem aquests canvis en aquesta secció, la pàgina principal de el Lloc, i altres llocs que siguin considerats apropiats per notificar als usuaris sobre els canvis.
 
RESTAURANT MAREJOL es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, a l'efecte dels Usuaris hauran de prendre coneixement de la mateixa en forma regular, recorrent a la lectura de la mateixa amb una freqüència no menor a un cop a la setmana.

¡¡ Gràcies per visitar-nos !!
Restaurant Marejol
Passeig de Ribes, 35 / 08800 Vilanova i la Geltrú (Bcn)
Tel. 938155682
restaurantmarejol@restaurantmarejol.com  

RESTAURANT MAREJOL
Restaurant Marejol
Passeig de Ribes, 35 /  08800 Vilanova i la Geltrú (Bcn)
Tel. 938155682
restaurantmarejol@restaurantmarejol.com  

Restaurant Marejol
Passeig de Ribes, 35 / 08800 Vilanova i la Geltrú (Bcn)
Tel. 938155682
restaurantmarejol@restaurantmarejol.com  

Retorn al contingut